Rehabilitace a Fyzioterapie

Objednávejte se na tel. č.: +420 603 719 604

Fyzioterapie je součást rehabilitace zabývající se prevencí, diagnostikou a následnou léčbou poruch pohybového systému.

Terapeut volí postup léčby ze škály metodik cíleně s ohledy na potřeby jedince postiženého na zdraví.

Fyzioterapie by měla být zakotvena v podvědomí každého člověka, jelikož v mnohých případech by mohla být účinnou cestou, jak zamezit vzniku závažných chorob.

Jak probíhá první návštěva?

Zhotovím Vám komplexní kineziologický rozbor a následně sestavím léčebný postup.

Užívám osvědčených fyzioterapeutických metod, například: mobilizační techniky dle prof. Lewita u kloubních blokád, techniku Ludmily Mojžíšové, Dornovu metodu, SM systém, DNS koncept světově uznávaného českého fyzioterapeuta PaedDr. Koláře a jiné.

K uvolnění měkkých tkání využívám post-izometrickou relaxaci nebo techniku míčkování dle pí. Jebavé, reflexní masáž k odstranění všech reflexně vzniklých změn na těle a v neposlední řadě volím kineziotaping a fyzikální terapii.

Ve spolupráci s Vámi navrhnu cvičení, např. na neurofyziologickém podkladě jako je Kabatova technikasensomotorická stimulace a s tím spojená korekce chodidla a držení těla.

Doporučím Vám vhodnou pracovní ergonomii a naučím Vás individuální autoterapii a cvičební sestavy pro uzdravení Vašeho těla.